spring rakt ut från föraren en av grunderna i träning