30. aug, 2016

Maria Brandel

Två fantastiska utbildningsdagar för Maria Brandel. Mycket inspererande och matnyttigt.

Grundträningen

Detalj-moment

Kedja-helhet

Tävlingsträning.

Vi gjorde fantastisk roliga störningsträningar som jag ska ta med mig till mina kurser.